Kategorier
Strandjagt

Canadagæs

Her sidst i januar skulle canadagæssene prøves. Indtil dato var det ikke lykkedes, at få nogle af de store fugle på skudhold. Kommer du ikke af sted kan det til gengæld med sikkerhed siges, at så får du heller ikke nogen på tasken.

Jeg havde desværre valgt en dag, hvor en del af de lokale strandjægere havde fået de samme tanker. Nå vejret var stille, så muligheden for en god jagttur kunne ingen tage fra én.

Det var lidt af en formiddagstur med prammen på slæb af motorbåden, for om muligt at spotte canadagæs nær land. Der var umiddelbart ingen at se, og derfor gik det ned til øerne.

Masser af gåsesnak men udelukkende fra grågæs, hvor det karakteristiske gak-gak-gak lød som sød musik. Canadagæssene kom dog også ud i stranden. En stor flok smed sig ude på fladen. De skulle trods den noget betænkelige placering prøves.

Med yderste forsigtighed gik det derudaf, men som så ofte før begyndte de at svømme ud på det dybe, da jeg var 60-70 meter fra dem. Der var ikke andet at gøre end at mase efter dem. De havde dog lært lektien og lettede af flere  omgange på for lange hold.

Grågæs var der stadig masser af i området, så musikken fra de mange grågæs blev erindringsbilledet fra denne sidste strandjagttur i januar måned.

I øvrigt kan man vel som konklussion tilføje, at grågåsen nu for alvor ses i hele jagtsæsonen. Jeg har i hvertfald aldrig set omkring 500 grågæs her sidst i januar måned, hv0r det normale tidligere år var nogle få stykker på vore strandjagtlokaliteter.

Kategorier
Strandjagt

Gåsesnak

Sidst i oktober er der ofte chancer til grågæs efter en død periode.

Om det er et træk nordfra eller øget jagtaktivitet på land, der får gæssene ud i stranden er uvist.

I øjeblikket har vi hverandendagsvejr. Den ene dag regner og blæser det, og næste dag er det solskinsvejr og om ikke stille så dog rimeligt vejr for en strandjagttur.

På en hverdag behøver man ikke stå op midt om natten for at få en chance til ænder eller gæs. Specielt gæssene kommer ofte ud i stranden op ad formiddagen, ja sågar over middag.

Torsdag var vejret rimeligt, og det bevirkede at jeg tog afsted efter, som jeg forventede det, en and eller to.

Der var ret hurtigt chance til en enlig spidsand, der kom for tæt på i luften, ellers skete der intet af betydning.

Over middag hørte jeg pludselig gåsesnak. En familieflok på en seks-syv stykker kom nordfra, og gik direkte på vandet 400 m fra, hvor jeg lå. Fat i stikkerne og derudaf efter flokken, hvor det trods den efterhånden friske vind lykkedes at skyde en enkelt gås.

Umiddelbart efter gentog forestilligen sig, og atter måtte en ung gås under dæk efter en spændende kravletur.

Vel hjemme på havnen efterlod jeg den ene gås, den unge, til én af fritidsfiskerne på havnen, og fik i tilgift et par skrubber for ulejligheden således, at jeg kom hjem med både fugl og fisk.

Kategorier
Fugle

Grågæs

April er på mange måder en spændende måned!

Vejret er omskifteligt. Det kan være strålende solskin, surt og trist med regn og rusk, ja sågar kan der komme en snestorm med tilhørende ubehageligeheder.

De vilde fugle og dyr blæser på det omskiftelige vejr, og nogle har været i gang med “fødselsforberedelser” allerede fra slutningen af februar.

Sådan er det med grågæssene. De er de fødte optimister, så allerede i starten af april kan man se de første gæslinger. Således også i fladvandet syd for Holbæk, hvor 2 grågåsepar er kommet med i alt 8 gæslinger, 4 til hvert par!

Ellers har der været usædvanligt besøg af 2 flotte skeandrikker, ligesom et pibeandepar også er set ved fladvandet!

Skeandrikken er en laps af dimensioner i pragtdragten og pibeandrikken konkurrerer ganske fint med den.

Ellers er der atter troldænder på samme vand. Det er spændende om de også har til sinds at yngle i området i lighed med sidste år!!

Kategorier
Strandjagt

Bramgæs, der blev til grågæs

Her først i oktober får vi i Isefjorden besøg af bramgæssene i varierende mængder fra år til år.

Vedvarende østenvind i de sidste dage af september og starten af oktober kan bringe antallet betragtelig i vejret. I år har det mest været vestenvind, men alligevel er de der lige pludselig, og deres karakteriske lyd bliver et nyt element på strandjagtturene.

Et vedvarende hold i ryggen her i starten af oktober satte en midlertidig stopper for kravlejagten. Ja reelt var jeg nok aldrig kommet op af skydeprammen, hvis jeg var blevet læsset derned.

Bedring af tilstanden satte gang i en tur just i dag. Ned til øerne gik det. Det kunne jo være, der var en chance?

Det var godt og vel skydelyst, da jeg nåede frem, ingen skal sige der er problemer med at komme op om morgenen! En flok bramgæs på 40-50 stykker kørte rundt og smed sig mindre end 100 m fra mig. Nå ja de er rare at se på.

Men var de gæs der lå lidt længere fremme ikke lidt store? Op med kikkerten, nej det er vist også bramgæs. Dette gentog sig et par gange, og det gav lige pludselig gang i gæssene, men lyden havde nu fået en ganske anden klang, og 50-60 grågæs væltede derud af, mens de ved højlig gakken beklagede sig over fredsforstyreren.

Ellers var det mest pibeænder og et par store flokke af spidsænder, der fangede opmærksomheden, og en ung pibeandrik måtte lade livet, mens en kravlechance til 4 gråænder ikke bragte yderligere jagtbytte på dækket.

Kategorier
Strandjagt

Så blev det september

Ande- og gåsejagten er atter i gang!

Forventningerne til starten på strandens vandfuglejagt har været tilsat en vis skepsis. Hvad ville al den regn betyde for ændernes og gæssenes færden? Der har jo været historier om mængder af gråænder og gæs på mere eller mindre oversvømmede hvedemarker.

Nå den sidste optimist er ikke født endnu, afsted midt om natten til det gammelkendte område. Det kunne jo være der var en and? Starten blev ledsaget af en vindstille morgen, hvor trækket stort set var lig nul og skyderiet tilsvarende.

Lidt op af dagen kom en del gråænder ud fra “hvedemarkerne”. Det var imidlertid andrikker med tredobbelt krølle på halen og ænder af tilsvarende klogskab, så det bragte ikke udbyttet op på store tal.

En enkelt krikand måtte lade livet, ligesom en gråandrik kom for tæt på lokænderne, og så var der gæssene. De måtte vente til næste dag, hvor en tur til “gåseøen” bragte årets første grågæs på dæk efter en spændende kravletur til en flok på 6 gæs, og yderligere chancer til gæs og gråænder, hvor forehavendet ikke rigtig lykkedes.

Kategorier
Fugle

Trolli-molliænder

I udkanten af Holbæk byggede et stort medicinalfirma for nogle år siden en større fabrik.

Projektet var på forhånd stærkt kritiseret i den lokale debat. I umiddelbar nærhed af det store byggeri blev et område udlagt med vedvarende græs, og en afgræsning af området har siden fundet sted. Om det var et led i lokalplanen eller blot et godt initiativ fra firmaets side vides ikke.

Helt ud til vejen er der etableret et lavvandet vandområde, man kan knapt kalde det en sø, der får lov til at passe sig selv.

Hvor der er vand er der fugle. I de sidste par år har der i juli måned siddet op til 100 grågæs ved søen og på de tilliggende græsarealer, ligesom der så sent som i år har været et kuld gæslinger. Gæssenes antal varierer meget. Den ene dag sidder der 5 og næste dag måske 25.

Området har også haft en glædelig virkning for viberne, hvor der også i år er set kuld ligesom en gråand har været på banen med 10-12 ællinger, ligesom mere sjældne arter er set ved søen.

Det mere usædvanlige skete dog her først i juli, hvor man kunne se en troldand med 8 ællinger. Mistanken om, at der kunne være noget i gære har været der i den seneste tid, da man konstant kunne observere i hver fald 2 par troldænder i “søen”. Men det kunne jo også bare være fugle, der ikke har haft til hensigt at ruge i år. Vandområdet er vel ikke typisk som ynglested for troldand, men ikke desto mindre!

Kategorier
Danmarks Natur

Misundelse er en grim ting!

Nu skal det ikke tages rent bogstaveligt!

En uges ferie på Langeland gav et godt indblik i, hvad andre naturbrugere gør for naturen naturligvis i deres opfattelse af hvad der er godt for naturen, men i allerhøjeste grad også for deres egen skyld.

Langeland er især på den sydlige del begunstiget af et netværk af “Nor” såvel indenlandske, som vandarealer med direkte tilknytning til det åbne “hav”.

Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening har gennem tiderne opkøbt arealer, indenlandske nor og moser på Langeland, og efterfølgende naturligvis jagtfredet og udlagt dem i en reservatlignende tilstand. Al ære og respekt for disse tiltag, det er i al væsentlighed DOF´s formål at frede og fuglebeskytte i det omfang de overhovedet er i stand til at få det gennemført.

Det er måske nok her misundelsen kommer ind i billedet. Danske jægere har, med al respekt for hvad de gør for naturen på deres egne eller lejede jagtarealer, ikke den samme indstilling til en mere solidarisk holdning. Vi ser det ene areal efter det andet blive jagtfredet ofte i forbindelse med en naturgenopretning. Jægerne står på sidelinien, og forsøger efterfølgende at redde så meget jagt som muligt, men næsten altid på andre naturbrugeres nåde og forgodtbefindende.

Vi har vores muligheder, men udnytter dem ganske enkelt ikke. Havde vi samme solidariske indstilling som DOF´s medlemmer ville vi på sigt via Jægernes Naturfond være i stand økonomisk, at byde ind på naturområder og samtidig være toneangivende når en reguleret jagt kan indpasses i stedet for som det ofte er nu ingen jagt.

Var der nogle fugle at kigge på. Jo i allerhøjeste grad! Grågæssene var der i stort tal både i reservaterne og udenfor. Fugle i luften overalt, store stæreflokke og digesvaler, som ikke er almindelige her i omegnen.

Et par agerhøns havde vovet sig ud i klitterne, tog kaglende til flugten og fløj ind i noret, satte sig på en forhøjning, hvor de med strakte halse holdt øje med fredsforstyreren inden de faldt til ro, og forsvandt sporløst i alt det grønne.

Kategorier
Fisketur

Fisketur i magsvejr

Hornfiskene skulle lige prøves en enkelt gang her sidst i maj.

Mange har det vel sådan med hornfisk. De er meget sjove at fange, men man skal helst ikke have for mange af dem med alle de grønne ben.

Hornfiskene bed som tossede på “bomulden” og knapt var man kommet ud af fjorden førend det blev nødvendigt at indstille fiskeriet. 5 hornfisk er nok til undertegnede.

Der blev fisket lidt på skrømt på turen ned til og omkring øerne, og på det lave vand kunne man se slangerne stryge afsted. Bomulden giver en mulighed for at frigive de fangne hornfisk uden de lider skade, så det blev til yderligere nogle fisk, der fik friheden. Jeg bryder mig egentlig ikke om, at fange fiskene blot for fornøjelsens skyld og efterfølgende slippe dem fri. Derfor blev fiskeriet indstillet og kikkerten fundet frem.

En pæn flok grågæs trak rundt og de havde følgeskab af 2 bramgæs, der gjorde sig bemærket ved deres karakteristiske lyd. Bramgåsen yngler efterhånden en del steder i Danmark, men det ville vil være for optimisk at håbe på, at det også skulle blive tilfældet med et par gæs, der nok blot er blevet forsinket i deres færd nordpå.

Ederfuglene holdt godt, da jeg lidt af vanvare kom for tæt på et par, det gav tankerne et pift i retning af oktober, men den tid den glæde!

Kategorier
Strandjagt

Sejltur i maj

Vejret i forårsmånederne er omskifteligt som vejret i øvrigt her i landet.

En sejltur først i maj var ikke begunstiget af stille vejr. Vinden var jævn til frisk, og det gav et par saltvandsprøjt, hvis ikke farten blev afpasset efter forholdene.

Fugle var der da, rigtig mange ederfugle men også grågæs, gravænder, et par gråænder i ny og næ og naturligvis toppede skalleslugere foruden de allestedsværende måger.

Jeg var ikke rigtig tilfreds med et så massivt opbud af også gamle hunner af ederfugl ude på det åbne vand, og i tilknytning til øerne i området. De burde rettelig tilbringe deres tid med at få udruget næste generation af ællinger, og trods ihærdige anstrengelser lykkedes det ikke at spotte ællinger.

Nå det kan nås endnu, så vi kan håbe, at der bliver en rimelig tilvækst hos ederfuglene til glæde for os jægere, når jagtsæsonen går ind.

Med hensyn til grågæssene kan man kun være optimist dels ser man stort set gæs overalt, og dels er gæslingerne mange steder godt i vej.

Her først i maj må vi inkarnerede strandjægere væbne os med tålmodighed, men vores tid kommer.

Jeg glæder mig allerede til 1. september!