Kategorier
Danmarks Natur

Tur i sommerskoven

Skoven er året rundt blandt den danske befolknings foretrukne besøgssteder.

Oven på en hæsblæsende fredag-lørdag blandt andre jægere samlet i Nyborg, var det helt rart at koble af med en morgentur i den danske sommerskov.

Det kan være meget godt med skoven, men som inkarneret strandjæger skal der gerne være noget med vand samtidig. I nabolaget har vi adskillige skove, der kan matche dette krav.

Udsigten over et kært jagtområde er meget mere interessant, når der samtidig er strandfugle at kigge på.

Et par sommerklyder blander sig i selskabet med gravænder og en regnspove med et næb af længde som en mindre elefants. Vi er i høhøstetiden, og det betyder, at de gamle hunner allerede har påbegyndt deres træk med syd og overladt til regnspovehannen, at passe afkommet. Det kunne meget vel være en sådan gammel hun, der var ved at tanke op til den videre færd.

Regnspoven ledte tanken hen til dejlig augustdage fra år tilbage, og samtidig et ønske om en kort jagttid på den store vader. Ederfuglehunnerne kunne ses ud over fladen med ællinger i bovvandet. De er da ikke døde af sult i Isefjordskomplekset.

Et par skalleslugere var tilsyneladende endnu ikke kommet i gang med at ruge, men det er jo også den svømmefugl, der venter til langt hen på sommeren med denne beskæftigelse.

Lydene i sommerskoven er endnu domineret af et hav af fuglestemmer. Jeg er ikke så god til de små fugle, men bogfinkens “Jeg kommer fra Riesengebirge” eller “Det kan jeg sige lige så tit det skal være” trængte hele tiden igennem også da jeg nåede til det sted, hvor en ilder for et par år siden krydsede vejen lige foran mig.

Kategorier
Strandjagt

Ederfugleællinger

Så var de der alligevel!

Spejlblank vandoverflade og et kig ned i “Tempelkrogen” gav syn for sagen. Adskillige hunner var ude at lufte ællingerne.

Det største problem for ællingerne er netop deres synlighed, og dermed også risiko for at en sulten svartbag eller sølvmåge kommer for nær.

Børnehaven, hvor flere hunner og måske også nogle unge tanter tager vare om ællingerne giver mulighed for bedre at passe på de små.

Alt andet lige går ællingerne en farlig tid i møde. Naturens orden er hård og ubarmhjertig!

Kategorier
Strandjagt

Sejltur i maj

Vejret i forårsmånederne er omskifteligt som vejret i øvrigt her i landet.

En sejltur først i maj var ikke begunstiget af stille vejr. Vinden var jævn til frisk, og det gav et par saltvandsprøjt, hvis ikke farten blev afpasset efter forholdene.

Fugle var der da, rigtig mange ederfugle men også grågæs, gravænder, et par gråænder i ny og næ og naturligvis toppede skalleslugere foruden de allestedsværende måger.

Jeg var ikke rigtig tilfreds med et så massivt opbud af også gamle hunner af ederfugl ude på det åbne vand, og i tilknytning til øerne i området. De burde rettelig tilbringe deres tid med at få udruget næste generation af ællinger, og trods ihærdige anstrengelser lykkedes det ikke at spotte ællinger.

Nå det kan nås endnu, så vi kan håbe, at der bliver en rimelig tilvækst hos ederfuglene til glæde for os jægere, når jagtsæsonen går ind.

Med hensyn til grågæssene kan man kun være optimist dels ser man stort set gæs overalt, og dels er gæslingerne mange steder godt i vej.

Her først i maj må vi inkarnerede strandjægere væbne os med tålmodighed, men vores tid kommer.

Jeg glæder mig allerede til 1. september!

Kategorier
Strandjagt

Årets sidste ederfugle

Det er vel sådan for de fleste strandjægere, at man lige skal en tur på stranden inden sæsonafslutningen for at skyde den sidste gråand, gås, hvinand eller ederfugl.
Af forskellige årsager kom jeg først i gang med at skyde ederfugle på træk for lokkere i starten af februar måned, ikke mindst på grund af den tilbagevendende blæst i week-enderne. I hele den øvrige jagtsæson var der fuldt op at gøre med svømmeænderne, grågæssene og så til sidst hvinænderne.

I den første week-end i februar skulle ederfuglene så prøves, og så kun andrikkerne. Det gav også problemer, idet jeg flere gange måtte undlade at skyde af fare for at en hun skulle komme i haglsværmen.

Strandjægerne må vel nok indrømme, at vi af og til afgiver skud til ederfugl i temmelig lange sideskud, hvorimod vi er mere påpasselige med høje skud.
Netop den sidste jagttur skulle gøre lidt op med den sidste antagelse.
En større flok passerede i anselig men ikke uforsvarlig højde med en andrik passende for sig selv. Langt frem på andrikken og så lige et lille ryk til og den gik ned så totalt dødskudt som man næsten kan forestille sig. Stålhagl no. 1 er absolut anvendelige, når holdet er i orden.
Vi har vist alle erfaret, at en and ligefrem kan sprænge i brystet når den tager vandet. Det har jeg oplevet med andre andearter, som har et naturligt tykt fedtlag på brystet. Ederfuglen er en forholdsvis mager fugl, og det var derfor med nogen forbavselse jeg konstaterede, at det faktisk var sket med denne andrik. Faldet fra den store højde havde åbnet fjerdragten ind til brystbenet, og ud over dette var begge vinger brækkede, så ederfuglen var virkelig truffet af kerneskuddet.
Der er måske noget symbolik i, at turen gav et alvorligt hold i ryggen, man kan jo lade være med at ”mishandle” fuglene, når man skyder dem.

Kategorier
Strandjagt

Ederfuglejagt også i fremtiden

Temanummer i Jæger 2001

Saltvand, skumsprøjt, godt og dårligt vejr, våde trøjer, øjne der bliver trætte af megen og intens stirren, men først og fremmest jagtglæde og jagtiver. Motorbåd eller pram som opholdssted i timer, enten alene eller i selskab med gode venner. Kort sagt strand- og havjagt efter vore dejlige andefugle og gæs.
En af vore ypperste jagtskribenter Niels R. Nørgård (Dick) skrev i sit forfatterskab ”Jagt en bekendelse”. Jeg vil tillade mig at lave det om til ”Strandjagt en bekendelse”. Det udtrykker med al mulig tydelighed de passioner, der ligger hos strandjægeren!

Således føler også edderfuglejægerne. Vi er mange, der brænder for denne jagt. Vi har som motorbåds- og pramjægere i edderfuglen en ”jagtfugl” med et enormt jagtligt potentiale, og netop denne jagt kan udøves i mange forskellige former af et stort antal strandjægere. Men gør vi det godt nok??

Vi har en opgave vi skal have løst, og det er naturligvis de alt for alvorlige anskydningsprocenter, som stadigvæk forefindes hos edderfuglen. Lad os møde hinanden i øjenhøjde og diskutere sagerne. Vi kan normalt godt kalde tingene ved deres rette navn uden omsvøb af nogen art. Undertegnede tør godt kalde sig inkarneret strandjæger, så opfat dette indlæg, som en snak med en kollega.

Kære venner vi gør det ikke godt nok! Vi har nu i 4-5 år talt om anskydningerne, og det er også mit indtryk, at vi tager opgaven alvorligt.
Men har vi grundlæggende ændret adfærd? Der er desværre ikke meget der tyder på det! Vi snakker udenom! Det er stålhaglenes skyld, anskydningerne foretages af vore nordlige naboer, forskernes tal er ikke korrekte, hvorfor skal det nu igen gå ud over strandjægerne, osv, osv. Sludder og vrøvl!

I bund og grund har alle vi edderfuglejægere en andel i anskydningerne. Kan vi efter en jagttur sige os fri for at have afgivet nogle skud, hvor enten holdet eller skudchancen var for ringe? Eller har vi ikke ofte vovet os ud i et vejr, der er uegnet til jagt ? Nej vel!

Når Danmarks Jægerforbund nu udsender dette Temanummer om edderfuglejagten, tag så ordentligt imod det! Det bliver ikke udsendt for at genere strandjægerne, tværtimod! Hvem ville i øvrigt ofre alle de penge, som et sådant Temanummer vitterligt koster, blot for at stille til verbal afstraffelse, eller det der er værre?

Nej kære edderfuglejægere vi har en opgave, som vi i fællesskab løser. Tag de vejledninger, fiduser og politiske signaler til efterretning, som du bliver præsenteret for i dette Temanummer. Tal om tingene mand og mand imellem, og frem for alt lad os alle ændre vores adfærd, således at vi indenfor de næste år kan spore en virkelig forbedring i anskydningsprocenterne. En forbedring, der også kunne bevirke, at edderfuglejagten ikke skulle udsættes for indskrænkninger!

Vi kan ikke undgå anskydninger! Det er der heller ikke nogle, der seriøst forlanger. Men vi kan forbedre tallene. Det gør vi nu!

Det glæder mig at kunne sige: Vi skal også have edderfuglejagt i fremtiden!

Med strandjægerhilsen
Per Clausen,
Formand for Holbæk Strandjagtforening
Hav- og strandjagtkoordinator i region 9