Kategorier
Strandjagt

Sejltur i maj

Vejret i forårsmånederne er omskifteligt som vejret i øvrigt her i landet.

En sejltur først i maj var ikke begunstiget af stille vejr. Vinden var jævn til frisk, og det gav et par saltvandsprøjt, hvis ikke farten blev afpasset efter forholdene.

Fugle var der da, rigtig mange ederfugle men også grågæs, gravænder, et par gråænder i ny og næ og naturligvis toppede skalleslugere foruden de allestedsværende måger.

Jeg var ikke rigtig tilfreds med et så massivt opbud af også gamle hunner af ederfugl ude på det åbne vand, og i tilknytning til øerne i området. De burde rettelig tilbringe deres tid med at få udruget næste generation af ællinger, og trods ihærdige anstrengelser lykkedes det ikke at spotte ællinger.

Nå det kan nås endnu, så vi kan håbe, at der bliver en rimelig tilvækst hos ederfuglene til glæde for os jægere, når jagtsæsonen går ind.

Med hensyn til grågæssene kan man kun være optimist dels ser man stort set gæs overalt, og dels er gæslingerne mange steder godt i vej.

Her først i maj må vi inkarnerede strandjægere væbne os med tålmodighed, men vores tid kommer.

Jeg glæder mig allerede til 1. september!

Kategorier
Strandjagt

Ændringer i strandjagten

Efter en kold start på året 2006, hvor man syntes, at alt var helt normalt, kan det vel nok påstås, at efteråret og vinteren i hvert fald indtil skrivende stund har været atypisk. Eller er det et vejr som vi har været vidne til, der tegner fremtiden?

Alt andet lige har det milde vejr betydet en noget ændret adfærd af de jagtbare og i og for sig også ikke jagtbare arter, som f. eks regnspoven og gravanden!

En del af svømmeænderne bliver her ganske enkelt længere en tendens, der er blevet ganske markant i de seneste år. Tidligere var det ikke normalt, at se spidsænder og pibeænder langt hen på vinteren. Det samme gælder gæssene, hvor grågæssene stadig ses i stort antal her i januar måned. Så er der regnspoverne, som ligeledes er talrige.

Dykænderne har egentlig været til stede efter de normale normer, dog har vi som en ekstra gevinst haft glæde af mange sortænder i Isefjorden, hvilket ikke har været tilfældet i rigtig mange år.

Der er dog arter, hvor det milde vejr har haft en betydning. Markant færre kanadagæs har vi oplevet i denne jagtsæson, ligesom det milde vejr også har sendt færre havlitter syd på!
Trods de ændrede vejrforhold med megen regn og blæst især i den sidste del af jagtsæsonen, har det været muligt, at bjerge sig et par ænder på jagtturene.

Kulden har vi dog manglet for rigtig, at få glæde af gråænderne og kanadagæssene, som vi først ser i stort antal på stranden, når vi får lidt vinter!
Det milde vejr bevirker også, at fuglene er ekstremt stærke, og derfor ikke så lette, at jage. Så det giver en yderligere udfordring!

Skal vi leve med et mildere vejr fremover og med de ændringer som vejret vil give for jagten på stranden, eller er det i forbigående fænomen?

Det er interessant at iagttage. Men trods det atypiske efterår har det været muligt at skyde ænder i et antal, der minder om det normale, men det nok i denne jagtsæson krævet lidt større ihærdighed end i de bedste år, og for motorbådsjægerne, har den megen blæst betydet markant færre jagtdage!
Men som jeg siger turen og oplevelsen er den vigtigste!!!!