Kategorier
Fugle

Knarænder

Knaranden er i de seneste år blevet mere almindelig, og ses oftere i den danske natur.

Omkring Holbæk er det dog ganske sjældent at iagtage denne art. Stor var forbavselsen også da man lige pludselig kunne se en enlig knarand ved fladvandet syd for Holbæk.

Knaranden kan umiddelbart forveksles med en gråandehun, men når man for rettet kikkerten på anden ses en tydelig forskel. Knaranden fremtræder mere grå og har man held til at se det hvide spejl, er man overhovedet ikke i tvivl.

Knaranden ved omtalte fladvand ser umiddelbart ud til at være en ung andrik, og det er dejligt at se en sådan rarietet tæt ved bymæssig bebyggelse.

Grågæssene er i øvrigt blevet forøget med endnu et par med 3 gæslinger, så der er liv ved  fladvandet, hvor også troldænderne fortsat er at se.

Fra pålidelig ornitologisk kilde kan det meddeles, at også atlingand og krikand er set inden for det sidste år. Selv har jeg dog ikke haft lejlighed til at se disse arter.

Så mangler vi kun spidsanden ved vandet. Sandsynligheden for denne art er dog ringe, men man kan aldrig vide!

Kategorier
Fugle

Grågæs

April er på mange måder en spændende måned!

Vejret er omskifteligt. Det kan være strålende solskin, surt og trist med regn og rusk, ja sågar kan der komme en snestorm med tilhørende ubehageligeheder.

De vilde fugle og dyr blæser på det omskiftelige vejr, og nogle har været i gang med “fødselsforberedelser” allerede fra slutningen af februar.

Sådan er det med grågæssene. De er de fødte optimister, så allerede i starten af april kan man se de første gæslinger. Således også i fladvandet syd for Holbæk, hvor 2 grågåsepar er kommet med i alt 8 gæslinger, 4 til hvert par!

Ellers har der været usædvanligt besøg af 2 flotte skeandrikker, ligesom et pibeandepar også er set ved fladvandet!

Skeandrikken er en laps af dimensioner i pragtdragten og pibeandrikken konkurrerer ganske fint med den.

Ellers er der atter troldænder på samme vand. Det er spændende om de også har til sinds at yngle i området i lighed med sidste år!!

Kategorier
Fugle

Trolli-molliænder

I udkanten af Holbæk byggede et stort medicinalfirma for nogle år siden en større fabrik.

Projektet var på forhånd stærkt kritiseret i den lokale debat. I umiddelbar nærhed af det store byggeri blev et område udlagt med vedvarende græs, og en afgræsning af området har siden fundet sted. Om det var et led i lokalplanen eller blot et godt initiativ fra firmaets side vides ikke.

Helt ud til vejen er der etableret et lavvandet vandområde, man kan knapt kalde det en sø, der får lov til at passe sig selv.

Hvor der er vand er der fugle. I de sidste par år har der i juli måned siddet op til 100 grågæs ved søen og på de tilliggende græsarealer, ligesom der så sent som i år har været et kuld gæslinger. Gæssenes antal varierer meget. Den ene dag sidder der 5 og næste dag måske 25.

Området har også haft en glædelig virkning for viberne, hvor der også i år er set kuld ligesom en gråand har været på banen med 10-12 ællinger, ligesom mere sjældne arter er set ved søen.

Det mere usædvanlige skete dog her først i juli, hvor man kunne se en troldand med 8 ællinger. Mistanken om, at der kunne være noget i gære har været der i den seneste tid, da man konstant kunne observere i hver fald 2 par troldænder i “søen”. Men det kunne jo også bare være fugle, der ikke har haft til hensigt at ruge i år. Vandområdet er vel ikke typisk som ynglested for troldand, men ikke desto mindre!

Kategorier
Fugle

Nilgæs

Nilgåsen er en uønsket invasiv art, der i de seneste år ses hyppigt i den danske fauna.

Teorien er, at det man ser er undslupne fugle fra fuglehold omkring i landet.

Om det udelukkende forholder sig sådan er efterhånden et godt spørgsmål, således har vi i nærheden af Holbæk By Bådelaug her i foråret haft “fornøjelsen” af 2 gæs, der gennem længere tid sås sammen i jorddeponiet nær Bådelaugets Havn, hvor også Holbæk Strandjagtforening har tilholdssted.

Gåsen ses oftere og oftere i den danske natur, og det er et spørgsmål om den efterhånden også yngler i den fri natur?

Man kan meget let få et ambivalent forhold til denne lille gåseart, som i sin fremtoning kan minde om en gravand dog med en slankere hals og en ganske anden farvekombination.

Det meget karakteristiske hvide felt på forvingen gør gåsen let kendelig, når man i flugten ser den bagfra.

Rettelig skal gåsen efterstræbes, hvis det står til Skov- og Naturstyrelsen. Men i et så bynært område og uden for jagtsæsonen??