Kategorier
Fugle

Knarænder

Knaranden er i de seneste år blevet mere almindelig, og ses oftere i den danske natur.

Omkring Holbæk er det dog ganske sjældent at iagtage denne art. Stor var forbavselsen også da man lige pludselig kunne se en enlig knarand ved fladvandet syd for Holbæk.

Knaranden kan umiddelbart forveksles med en gråandehun, men når man for rettet kikkerten på anden ses en tydelig forskel. Knaranden fremtræder mere grå og har man held til at se det hvide spejl, er man overhovedet ikke i tvivl.

Knaranden ved omtalte fladvand ser umiddelbart ud til at være en ung andrik, og det er dejligt at se en sådan rarietet tæt ved bymæssig bebyggelse.

Grågæssene er i øvrigt blevet forøget med endnu et par med 3 gæslinger, så der er liv ved  fladvandet, hvor også troldænderne fortsat er at se.

Fra pålidelig ornitologisk kilde kan det meddeles, at også atlingand og krikand er set inden for det sidste år. Selv har jeg dog ikke haft lejlighed til at se disse arter.

Så mangler vi kun spidsanden ved vandet. Sandsynligheden for denne art er dog ringe, men man kan aldrig vide!