Kategorier
Strandjagt

Ederfuglejagt også i fremtiden

Temanummer i Jæger 2001

Saltvand, skumsprøjt, godt og dårligt vejr, våde trøjer, øjne der bliver trætte af megen og intens stirren, men først og fremmest jagtglæde og jagtiver. Motorbåd eller pram som opholdssted i timer, enten alene eller i selskab med gode venner. Kort sagt strand- og havjagt efter vore dejlige andefugle og gæs.
En af vore ypperste jagtskribenter Niels R. Nørgård (Dick) skrev i sit forfatterskab ”Jagt en bekendelse”. Jeg vil tillade mig at lave det om til ”Strandjagt en bekendelse”. Det udtrykker med al mulig tydelighed de passioner, der ligger hos strandjægeren!

Således føler også edderfuglejægerne. Vi er mange, der brænder for denne jagt. Vi har som motorbåds- og pramjægere i edderfuglen en ”jagtfugl” med et enormt jagtligt potentiale, og netop denne jagt kan udøves i mange forskellige former af et stort antal strandjægere. Men gør vi det godt nok??

Vi har en opgave vi skal have løst, og det er naturligvis de alt for alvorlige anskydningsprocenter, som stadigvæk forefindes hos edderfuglen. Lad os møde hinanden i øjenhøjde og diskutere sagerne. Vi kan normalt godt kalde tingene ved deres rette navn uden omsvøb af nogen art. Undertegnede tør godt kalde sig inkarneret strandjæger, så opfat dette indlæg, som en snak med en kollega.

Kære venner vi gør det ikke godt nok! Vi har nu i 4-5 år talt om anskydningerne, og det er også mit indtryk, at vi tager opgaven alvorligt.
Men har vi grundlæggende ændret adfærd? Der er desværre ikke meget der tyder på det! Vi snakker udenom! Det er stålhaglenes skyld, anskydningerne foretages af vore nordlige naboer, forskernes tal er ikke korrekte, hvorfor skal det nu igen gå ud over strandjægerne, osv, osv. Sludder og vrøvl!

I bund og grund har alle vi edderfuglejægere en andel i anskydningerne. Kan vi efter en jagttur sige os fri for at have afgivet nogle skud, hvor enten holdet eller skudchancen var for ringe? Eller har vi ikke ofte vovet os ud i et vejr, der er uegnet til jagt ? Nej vel!

Når Danmarks Jægerforbund nu udsender dette Temanummer om edderfuglejagten, tag så ordentligt imod det! Det bliver ikke udsendt for at genere strandjægerne, tværtimod! Hvem ville i øvrigt ofre alle de penge, som et sådant Temanummer vitterligt koster, blot for at stille til verbal afstraffelse, eller det der er værre?

Nej kære edderfuglejægere vi har en opgave, som vi i fællesskab løser. Tag de vejledninger, fiduser og politiske signaler til efterretning, som du bliver præsenteret for i dette Temanummer. Tal om tingene mand og mand imellem, og frem for alt lad os alle ændre vores adfærd, således at vi indenfor de næste år kan spore en virkelig forbedring i anskydningsprocenterne. En forbedring, der også kunne bevirke, at edderfuglejagten ikke skulle udsættes for indskrænkninger!

Vi kan ikke undgå anskydninger! Det er der heller ikke nogle, der seriøst forlanger. Men vi kan forbedre tallene. Det gør vi nu!

Det glæder mig at kunne sige: Vi skal også have edderfuglejagt i fremtiden!

Med strandjægerhilsen
Per Clausen,
Formand for Holbæk Strandjagtforening
Hav- og strandjagtkoordinator i region 9

Kategorier
Strandjagt

Råvildt på svømmetur

Oplevelser der ikke direkte er forbundet med det rent jagtlige er for mange jægere og ikke mindst strandjægere en væsentlig motivation for at tage af sted på jagt.

Gennem et langt strandjægerliv har man oplevet mange ting og således også her først i december måned. På min hjemtur fra det nordlige Orø i motorbåden med kravleprammen på slæb ned gennem Østre Løb (altså på østsiden af Orø), blev jeg opmærksom på en ”sten” der ikke plejer at være der ude midt i løbet. Frem med kikkerten. Det kunne jo være en sæl, der stak hovedet frem selvom det ikke er normalt i det Østre Løb, men derimod jævnligt i Vestre Løb.

Stor var min overraskelse, da jeg konstaterede, at det var et stykke råvildt, der befandt sig midt ude i løbet.
Jeg slog en stor bue uden om dyret, der ufortrødent fortsatte sin svømmetur. Jeg ville naturligvis ikke for tæt på for ikke at skræmme dyret unødigt.

Jeg holdt øje med dyret over skulderen, og det samme gjorde råen eller smaldyret som det så ud til at være, og efterhånden var svømmeturen færdig og dyret gik stille og roligt på land på Orø.
Jeg havde naturligvis ikke set begyndelsen på svømmeturen, men der kan næppe være tvivl om at dyret er startet på Hornsherredsiden og har tilbagelagt de 600-700 meter til Orø i det kolde decembervand, der dog ikke så ud til at genere dyret.

Det er ikke usædvanligt, at råvildtet begiver sig på svømmetur, men alligevel er det første gang jeg har oplevet det og så på den tid af året! En anden skulle nødigt ud på sådan en tur.
Der findes stadig ”vikingedyr” i Danmark!!!

Kategorier
Både Strandjagt

Nye muligheder for at komme på jagt

Holbæk Strandjagtforening har fået foræret en Havjagt 16 af en lidt ældre men fuldt ud funktionsdygtig årgang.

Foreningen fik en henvendelse fra en af de lidt ældre strandjægere fynboen Poul Erik Hansen, der i dag bor i København. Poul Erik ser gerne strandjagten ført videre til den yngre generation, og har samtidig erkendt, at det blev til alt for få ture i havjagtbåden, og derfor gerne ville hjælpe en af strandjagtforeningerne på Sjælland.

Holbæk Strandjagtforening har med kyshånd taget mod tilbuddet. Nu står båden i Holbæk, og er klar til at blive benyttet til den kommende jagtsæson. Fokus vil forståeligt nok blive på foreningens yngre medlemmer, der måske ikke selv har en motorbåd til deres disposition. Ud over denne motorbåd har foreningen også et par kravlepramme, som ligeledes kan lånes til en.

Nu er det ikke sådan, at Poul Erik har lagt skyderen på hylden. Han er stadig særdeles aktiv i sin trækpram, hvor det så især er svømmeænder og gæs, der må holde for på jagten.