Kategorier
Fugle

Nilgæs

Nilgåsen er en uønsket invasiv art, der i de seneste år ses hyppigt i den danske fauna.

Teorien er, at det man ser er undslupne fugle fra fuglehold omkring i landet.

Om det udelukkende forholder sig sådan er efterhånden et godt spørgsmål, således har vi i nærheden af Holbæk By Bådelaug her i foråret haft “fornøjelsen” af 2 gæs, der gennem længere tid sås sammen i jorddeponiet nær Bådelaugets Havn, hvor også Holbæk Strandjagtforening har tilholdssted.

Gåsen ses oftere og oftere i den danske natur, og det er et spørgsmål om den efterhånden også yngler i den fri natur?

Man kan meget let få et ambivalent forhold til denne lille gåseart, som i sin fremtoning kan minde om en gravand dog med en slankere hals og en ganske anden farvekombination.

Det meget karakteristiske hvide felt på forvingen gør gåsen let kendelig, når man i flugten ser den bagfra.

Rettelig skal gåsen efterstræbes, hvis det står til Skov- og Naturstyrelsen. Men i et så bynært område og uden for jagtsæsonen??