Kategorier
Fugle

Trolli-molliænder

I udkanten af Holbæk byggede et stort medicinalfirma for nogle år siden en større fabrik.

Projektet var på forhånd stærkt kritiseret i den lokale debat. I umiddelbar nærhed af det store byggeri blev et område udlagt med vedvarende græs, og en afgræsning af området har siden fundet sted. Om det var et led i lokalplanen eller blot et godt initiativ fra firmaets side vides ikke.

Helt ud til vejen er der etableret et lavvandet vandområde, man kan knapt kalde det en sø, der får lov til at passe sig selv.

Hvor der er vand er der fugle. I de sidste par år har der i juli måned siddet op til 100 grågæs ved søen og på de tilliggende græsarealer, ligesom der så sent som i år har været et kuld gæslinger. Gæssenes antal varierer meget. Den ene dag sidder der 5 og næste dag måske 25.

Området har også haft en glædelig virkning for viberne, hvor der også i år er set kuld ligesom en gråand har været på banen med 10-12 ællinger, ligesom mere sjældne arter er set ved søen.

Det mere usædvanlige skete dog her først i juli, hvor man kunne se en troldand med 8 ællinger. Mistanken om, at der kunne være noget i gære har været der i den seneste tid, da man konstant kunne observere i hver fald 2 par troldænder i “søen”. Men det kunne jo også bare være fugle, der ikke har haft til hensigt at ruge i år. Vandområdet er vel ikke typisk som ynglested for troldand, men ikke desto mindre!