Kategorier
Strandjagt

Råvildt på svømmetur

Oplevelser der ikke direkte er forbundet med det rent jagtlige er for mange jægere og ikke mindst strandjægere en væsentlig motivation for at tage af sted på jagt.

Gennem et langt strandjægerliv har man oplevet mange ting og således også her først i december måned. På min hjemtur fra det nordlige Orø i motorbåden med kravleprammen på slæb ned gennem Østre Løb (altså på østsiden af Orø), blev jeg opmærksom på en ”sten” der ikke plejer at være der ude midt i løbet. Frem med kikkerten. Det kunne jo være en sæl, der stak hovedet frem selvom det ikke er normalt i det Østre Løb, men derimod jævnligt i Vestre Løb.

Stor var min overraskelse, da jeg konstaterede, at det var et stykke råvildt, der befandt sig midt ude i løbet.
Jeg slog en stor bue uden om dyret, der ufortrødent fortsatte sin svømmetur. Jeg ville naturligvis ikke for tæt på for ikke at skræmme dyret unødigt.

Jeg holdt øje med dyret over skulderen, og det samme gjorde råen eller smaldyret som det så ud til at være, og efterhånden var svømmeturen færdig og dyret gik stille og roligt på land på Orø.
Jeg havde naturligvis ikke set begyndelsen på svømmeturen, men der kan næppe være tvivl om at dyret er startet på Hornsherredsiden og har tilbagelagt de 600-700 meter til Orø i det kolde decembervand, der dog ikke så ud til at genere dyret.

Det er ikke usædvanligt, at råvildtet begiver sig på svømmetur, men alligevel er det første gang jeg har oplevet det og så på den tid af året! En anden skulle nødigt ud på sådan en tur.
Der findes stadig ”vikingedyr” i Danmark!!!

Kategorier
Både Strandjagt

Nye muligheder for at komme på jagt

Holbæk Strandjagtforening har fået foræret en Havjagt 16 af en lidt ældre men fuldt ud funktionsdygtig årgang.

Foreningen fik en henvendelse fra en af de lidt ældre strandjægere fynboen Poul Erik Hansen, der i dag bor i København. Poul Erik ser gerne strandjagten ført videre til den yngre generation, og har samtidig erkendt, at det blev til alt for få ture i havjagtbåden, og derfor gerne ville hjælpe en af strandjagtforeningerne på Sjælland.

Holbæk Strandjagtforening har med kyshånd taget mod tilbuddet. Nu står båden i Holbæk, og er klar til at blive benyttet til den kommende jagtsæson. Fokus vil forståeligt nok blive på foreningens yngre medlemmer, der måske ikke selv har en motorbåd til deres disposition. Ud over denne motorbåd har foreningen også et par kravlepramme, som ligeledes kan lånes til en.

Nu er det ikke sådan, at Poul Erik har lagt skyderen på hylden. Han er stadig særdeles aktiv i sin trækpram, hvor det så især er svømmeænder og gæs, der må holde for på jagten.